המערך הפדגוגי של גנ"י – גם מעבר לים | מהעיתונות

קהילות חרדיות מדרום אמריקה הצטרפו למערך ההכשרה ועזרי הלימוד של רשת הגנים של "בית יעקב" ו"שתילי אריה" במשך חודשים נסעה מפקחת רשת הגנים שע"י בית יעקב להדריך את צוותות החינוך בק"ק בארגנטינה ובברזיל

 מהפך חוצה גבולות

רשת החינוך הגדולה בישראל לגיל הרך, רשת גני ילדים ומעונות יום בית יעקב, בעלת הרזומה העשיר והרחב בתחום, הצליחה ברבות השנים שתחתיה נוצרו וקמו מרכזי החינוך המצליחים: "פתחיה", מרפ"ד "שתילי אריה", מרכז "גדלים ביחד". במרוצת השנים ועד עתה, הפכה הרשת לכתובת מבוקשת ללימוד ומודל אצל קהילות רבות ברחבי הארץ, אשר ביקשו להיעזר בניסיון רב השנים ובהצלחה הרבה, ואכן חומרי ועזרי הלימוד, ניתנו לשימוש עי" מרפ"ד "שתילי אריה", ואלו מפארים בכל שבוע מידי יום שישי וערבי חג, את דפי הקשר והתיקיות של הילדים על פני כמה יבשות ברחבי העולם. באחרונה פנו אל הנהלת הרשת, גורמי חינוך מקהילות חשובות בדרום אמריקה שביקשו את עזרת הנהלת הצוות החינוכי של רשת גנים של בית יעקב, ע"מ להסדיר את כל נושאי הלימוד בצורה דידקטית ברוח ישראל סבא.

בהנהלת הרשת אומרים כי הבקשה שהגיעה מהקהילות החשובות "היכל התורה", "שובה ישראל" בארגנטינה ו"בית יעקב" בברזיל, עוררה התרגשות רבה, "שמענו אנשי חינוך מסורים המספרים בהתלהבות על מהפך אדיר שמתחולל בקהילותיהם – השאיפה להחדיר חומר לימודים שכולם רק 'אידשקייט', לא הותירה אותנו אדישים ובחרנו להצטרף לאתגר ולבוא לחולל את השינויים הרבים של הרשת בתחום החינוך, גם מעבר לים". לאחר היערכות מיוחדת, נשלחה הגב' רות רוט, מפקחת בגני בית יעקב אל דרום אמריקה להדריך ולהכווין את המפקחות והגננות בצורה מאורגנת, ולתת להם מענה מקצועי וראוי בתחומי הפדגוגיה המתקדמת. הצוותות החינוכיות בק"ק בארגנטינה ובברזיל, צוידו במיטב חומרי הלימוד ועזרי ההוראה, הכוללים סדרת חוברות לימוד ועבודה, משחקים פדגוגיים, קלטות חינוך ועוד ספרים חשובים. כחלק ממהפכת האידשקייט בקהילות הללו, רצו ההורים גם להיות שותפים לשינוי החינוכי שהטמיעו הרשת בקהילות, ולשם כך הותאמו מראש חומרי לימוד תורניים ללימוד עצמי בבית, אשר יעשירו ויעזרו גם להורים בלימוד וחינוך עם ילדיהם.

בקהילות החרדיות בבריזל ובארגנטינה הודו להנהלת הרשת של "בית יעקב" ולצוות מרפ"ד "שתילי אריה" על המאמץ העילאי שהושקע בעבורם משך חודשים רבים, וביקשו להמשיך ולהישאר תחת פיקוח הדוק וליווי של צוות המפקחות החינוכיות של "בית יעקב". בא' מהמכתבים ששיגרו נכתב: "מעבר לידע העשיר הצבור אצל אנשי "בית יעקב", זכינו לקבל רבות מהתפיסה החינוכית הייחודית שלכם והיא להצליח ולקדם כל ילד באשר הוא – בזכותכם, חומרי הלימוד שהיו עד כה הוחלפו בדברים מושקעים וסדורים, והם כבר עתה נושאים פרי אצל ההורים והמלמדים".

ברשת הגנים של "בית יעקב" הודו למפקחת הגב' רות רוט שנטלה על עצמה את כל המשימה המורכבת להרחיב את ההשפעה החינוכית גם אל מעבר אל הים, "הקהילות בדרום אמריקה נהנות עתה מחומרים חדשים ועדכניים לשנת תשע"ז – כל התכנים ואמצעי הלמידה אינם נשארים כבעבר, אלא מתחדשים כל העת בצורה מתקדמת ביותר. זכות וכבוד הוא לנו להשפיע בצורה חשובה שכזו על האידשקייט של הדור הבא של ילדי הקהילות בדרום אמריקה".