שנת ה 100!

השנה, אנו מציינים 70 שנים לייסוד תנועת “בית יעקב” בארץ ישראל

ממדבר שממה רוחני, בתקופת קום המדינה, הפכה תנועת בית יעקב למעצמה רוחנית, מעיין מפכה שמזרים מים חיים לכל נקודה בארץ ישראל.

מתנועה קטנה ובלתי מתוקצבת, שנדמתה לשלהבת רועדת הפכה היא למגלור , ללפיד של אור שעובר מדור לדור!

התנועה הוקמה בתש”ט (1948), וכ-10 שנים לאחר הקמתה, בשנת תשי”ט (1958), סיימו כ-800 ילדים את לימודיהם בגני הילדים של בית יעקב ברחבי הארץ.

70 שנים לאחר הקמתה, בשנת תשע”ח, יסיימו 40,521 ילדים את לימודיהם בכל 1891 מסגרותיה…

אכן, הראשית היתה מצער, אבל, “אחריתך תשגה מאד”!!!

את הרב יצחק גולדקנופף, המספרים והנתונים לא מרשימים, הוא עסוק בתוכניות ובהתפתחות העתידית.

בשנה זו, בה אנו מציינים גם 30 שנים לפטירת המייסד הבלתי נשכח של רשת “גני ילדים ומעונות יום בית יעקב” הרב יהודה אריה לייב גולדקנופף זצ”ל, הוא מכריז על הפקת 30 מיזמים חינוכיים.

מיזמים אלו ימנפו את החינוך לילדי הגיל הרך בישראל, יתנו יותר הזדמנויות לכל ילד, ויסייעו לעובדי ההוראה להנחיל את החינוך הטהור לדור הבא בחדשנות, בנוחות ובמקצועיות מיטבית.