שותפים לדרך, שותפים לעשיה

פעילותה הברוכה של עמותת בית יעקב בקרב הגיל הרך זוכה להכרה מקצועית ושיתוף פעולה ממשרדי ממשלה, רשויות מקומיות, קרנות המגזר העסקי והמגזר השלישי. את תמיכתם הם רואים כזכות, להיות שותפים בבניית דור העתיד.