רשימות ילדים בגני הילדים לגננות- תשפ"ב

לרשימות ילדים לגננות לשנה"ל תשפ"ב- לחצ/י כאן

לטופס עדכון רשימות הילדים בגן- לחצ/י כאן

לנוחיותך, להלן טבלה מעודכנת עפ"י סמל הגן שלך:

ירושלים

אבא אחימאיר 210 דויטש מרים 711721
אבן האזל 17 יעקבסון רבקה 554212
אבן האזל 17 פריינד אסתר 554220
אבן האזל 17 ריינר צפורה 167338
אבן ספיר 1 פרידמן יוכבד רבקה 198200
אבן ספיר 1 שרייבמן ציריל 741223
אגסי 56 ברג צפורה 439927
אדמו"ר מגור 4 ליכטשיין עטא 34595
אדמו"ר מגור 4 סטפנסקי הדסה 130278
אדמור מרוזין 17 גולדשטיין מרים 243584
אדמור מרוזין 17 נאה שרה 282590
אחוזה – פתח תקוה 4/1 ברלינר פרל 714949
אחוזה – פתח תקוה 4/2 אפל ברכה 714691
אחוזה – פתח תקוה 4/3 רולניק רחל גילה 714980
אחוזה – פתח תקוה 4/4 רוגוזינסקי רחל 715763
אידלסון (ליד 345) הישריק יפה 554436
אידלסון (ליד 345) חינסקי שושנה 554428
אידלסון 30 דרשן חנה 566521
אידלסון 30 לונצר תהילה 130260
אידלסון 30 פליטניק הניה אפרת 566539
אידלסון 7 כץ בלומה מלכה 526632
אלגזי יום טוב 5 רפאלוביץ חנה הענא 742031
אליעזרוב 5 ויזל חיה 554493
אליעזרוב 5 רוזנפלד פיגה 554485
אלעזר המכבי 7 ברגמן נחמה 564807
אלעזר המכבי 7 ואזנר חיה 564799
ארץ חפץ 111 מוראדי תהלה 3336
ארץ חפץ 7 בוסקילה זלפה 545202
ארץ חפץ 7 כהן-לוין מיכל 564815
ארץ חפץ 7- מנד פולק חיה 564823
ארץ חפץ ע"י 104 שטינברג פעסיל 711325
ארץ חפץ ע"י 104 שכטר צפורה 174912
ארץ חפץ ע"י 104 – מנ"ד ובר מרים 730036
אשכולי 15/ג שטרנברג אסתר 519462
אשכולי 15/ד פודרביניק טילה 717074
אשכולי 22-מנד דגן דליה 521583
אשכולי 22 מנד ב קליבנסקי עטרה 710921
אשכולי אהרון 15 סגל רבקה 359398
אשכולי אהרון 15 ששון רות 121517
אשכולי אהרון 22 אוחנה לאה 562561
אשכולי אהרון 22 במברגר חגית 562579
אשר גולאק 404 קרשינסקי יעל 342741
בוני החומה 1 אולמן חנה 41780
בלבן 18 מנדל לאה 358341
בלבן 29 רוזנטל לאה 342493
בלבן 6 קליין רחל 373977
בלבן 8 חשין פנינה 374017
ברויאר 11 מוזס שולמית 365361
גבעת משה 1 ארלנגר חיה 526640
גבעת משה 1 מנדל פרידה 554501
גדרה 22 ווייס שרה 3442
גדרה 22 קרביץ תרצה 3445
גרינברג 15 "בהרי""ר" רות 730044
גרינברג 15 יפה'ן רות 711275
גרינברג 15 רוטר הינדא 36657
דניאל 16 מגידש אדל 562116
דניאל 16 שטרן חיה 562108
דרוק 48 – פינת ז'ולטי קראסניאנסקי יהודית 358762
הושע 22 נוסבוים שרה 559682
החומה השלישית 3א וינבך חשא 526475
החומה השלישית 3ב שרטר מלכה 526434
החומה השלישית 3ג ברזובסקי לאה 526541
החשמונאים 4 שמחה צירל טרנה 423426
הטורים 30 שארר חנה 131821
הטורים 9 א ארנרייך עמליה חיה 471466
הטורים 9 ב טאויל יפית 471458
הלבונה 7 שטרן גולדה 13076
המ"ג 43 טומבק אסתר 564567
המ"ג 43 כהן חנה שמחה 564575
המור 4 איידלשטיין שרה 34819
המור 4 בכלר חיה 715706
המור 4 עליון טירהויז מרים 748889
הפסגה 34א קרוק מלכה 424747
הפסגה 34ב אבא-שאול יעל 424812
הפסגה 34ג רכטשפר שרה 358481
הפסגה 43 בריכטא שפרה 319947
הפסגה 54 אברמסקי ברוריה 251819
הקבלן 32 גרינבאום נחמה 554444
הקבלן 32 חורש הדסה 554477
הקבלן 32 פינס מרים 554451
הקבלן 32 קצבורג נחמה 554469
וייסברג 3 גריינימן חנה 566141
חזון איש 62 בתוך ביה"ס שבתאי מרים דבורה 130104
יהודה המכבי 16 רפפורט רחל 730135
יהודה פתיה 110 דייטש תהילה 714907
יוחנן מזרחי 5 תורג'מן שרית 174961
יונה 23 אנגל צפורה 176230
ירמיהו 62 יורמן בת שבע 456350
ישא ברכה 17 פלרסהיים אורנה 137679
ישא ברכה 17 שוב טובה 112532
מאור חיים 5 בלוי לאה 554840
מאור חיים 5 קאופמן אהובה 554832
מבוא הלוט 41 סלמון דבורה 748871
מוסיוף 15 הנדלס הדסה 713370
מוצפי 4 חובארה שרה 554600
מוצפי 4 קליין אפרת 554618
מח"ל 22 גינזברג אנה 741553
מיכלין 21 צוויבל שרה 759738
מיכלין 21 קאהן חנה רחל 642447
מיכלין 21 קליין מיכל 642454
מיכלין 27/ב שוקרון אודליה 374108
מינץ 29 בכלר מלכה 554386
מינץ 29 רודניצקי יוכבד 554394
מינץ 31 פלדמן רחל 45112
מירסקי 10 גואלמן צפורה 42382
מירסקי 10 זינגר הנדל 139774
מירסקי 9 – למטה צרור שרה 556001
מירסקי 9 – עליון כץ לאה 556019
מכלין 27/א טולדנו גאולה 374033
מכלין 27/ג טייטלבאום תרצה 374041
מנחת יצחק 12 סלים מיכל 185959
מענה שמחה 2 בלוי צירל 554261
מענה שמחה 2 בלשניקוב יפה 554279
משה זילברג 28 זמיר לאה 756643
משמרות הכהונה 1 בן-ישר זהבה 558890
משמרות הכהונה 1 הייזלר אביגיל 558908
משקלוב 19 פויכטונגר עתיה 38794
משקלוב 7 סומר עדנה 554402
משקלוב 7 פישר פרל פנינה 554410
נוף רמות 72 אוסטרי שרה אסתר 36988
נוף רמות 72 שפר דבורה 160713
סדיגורא 25 בן-שלום בריינה 566513
סדיגורא 25 ברזל תמר 566505
סדיגורא 25 שורץ יוכבד א' 566497
סולם יעקב 1 אמיניאן מיכל 226563
סולם יעקב 2 סטנגל הדסה 284943
סולם יעקב 3 הבלין נעמי 358333
סולם יעקב 4 יודלביץ נחמה 359539
סולם יעקב 49 קאסל אלישבע 553578
סולם יעקב 49 רוזנטל הדסה 549147
סולם יעקב 49-מנד ידלר רות 526582
סולם יעקב 49 – מנ"ד וונדר נחמה 225631
סולם יעקב 49 – מנ"ד קוט פנינה 3181
סולם יעקב 70 אימרגרין אסתר 562090
סולם יעקב 70 פרוסקין אסתר 562074
סולם יעקב 70 – מנד קרשינסקי בת שבע 562082
סורוצקין 37/ב כצמאן חנה אסתר 712430
סורוצקין 45 עהרנטרייא גיטל 251793
עוזיאל 101 לוי סימה שמחה 423632
עזרא 21 ידלר בת שבע 3010
עליית הנוער 23 פרייא ריזל 455980
פישל 16 גלויברמן פועה 566471
פישל 16 קאופמן חיה שרה 566489
פנינה 2 פרידמן מלכה 730218
פנינה 2 שידלובסקי רחל 35337
פרדס 35 פוגל אלישבע 13155
פרדס 37 שוב צפורה פיגה 3481
פרדס 412 כניסה ב שרבאני מיכל 526467
פרחי 9 פריזנד חנה 41772
פרי חדש 28 זינגר לאה 185967
פרי חדש 28 פניאן רחל 373845
פרנק 8 אזואלוס מרים 368639
פרנק 8 ארלנגר נעמי 367938
פרנק 8 דבורקינד רחל 369611
פתיה 110 – עליון אהרון שרה 556100
פתיה 110 – תחתון זילברמן רייזל 556118
צפרירים 1 אברמצ'יק יפה 554329
צפרירים 1 בן-שם שרה 715342
צפרירים 1 מנד דויטש חיה 554337
קדיש לוז בורנשטיין צפורה 13343
קדיש לוז דניאל אביגיל 3343
קדיש לוז זילברמן חיה 3345
קהילות יעקב 10- מתנס בלוי מלכה 561076
קהילות יעקב 10- מתנס שנברגר דבורה 561068
קהילות יעקב 22 בתוך ביה"ס שרעבי רויטל 526616
קצנלבוגן 25 רז רחל 44990
קרל נטר 42 א' בלעדי יונה 562546
קרל נטר 42 ב' לב נחמה 562553
ראש פינה 4 (המג 26) קפלן חולדה 759662
ראש פינה 5 קונינסקי לאה 730226
ראש פינה 7 אינדיק חיה 546788
ראש פינה 7 ראטה אסתר 542746
ראש פינה 7 שפירא חגית 130294
ראש פינה 7 – מנד פלד פנינה 543660
ראשון לציון 12 מסלתון שרה 744821
ראשון לציון 12 פריינד מאשה 744847
רובין 35 דורלכר נעמי 456590
רובין 35 יעקובסון נעה 40824
רמו"פ גני הקר אהרנטרוי טובה 554287
רמו"פ גני הקר בן-סניור יפעת 554295
רמות פולין 51 רוט אילה 730234
רמות פולין 66 קלימי רות 178483
רקנטי פ. בן זאב חנניה רבקה 564617
רקנטי פ. בן זאב שחור גיטל 564625
רקנטי פינת בן זאב – מנד גרליץ לאה גיטל 564609
רשי 61 ברלין חוה 358317
רשי 67 לרר טובה 423434
שאולזון 18 הררי-רפול שפרה 35329
שאולזון 18 לוין תרצה 138164
שבתאי הנגבי 1 בלוי חיה ריבה 730259
שד' נווה יעקב 34 שרשבסקי שרה 374132
שדה חמד 23 רפול שולמית 344895
שדרות נווה יעקב 21 ברגמן שרה אלישבע 3999
שדרות נווה יעקב 34 גרודקה שפרה 374009
שדרות נווה יעקב 34 טשזנר רחל 443309
שדרות נווה יעקב 34 – מנ"ד דיעי מרים 748863
שירת הים 18 שטרנפלד רבקה 177055
שירת הים 7 חזן חנה מרים 564864
שירת הים 7 פיין יראת 564856
שירת הים 7 – מנ"ד מנקובצקי רבקה 322123
שלום סיון 4 רוזנר טובה 526459
שמגר 10 לרפלד יוכבד 759076
שמגר 10 סטפנסקי שרה 734079
שמגר 6 ברוכמן ברכה 741637
שמגר 6 דרוק רבקה 455634
שמגר 6 פולק רבקה 473504
שמואל הנביא 23 קדוש מרים 174920
שמואל הנביא 39 בבל רונה 445080
שמואל הנביא ע"י 6 דייטש פראדי 564849
שמואל הנביא ע"י 6 פרידמן חיה לאה 564831
שמואל הנביא ע"י 6 -מנ"ד טויב שושנה 729798
שמיר 35 וורנר שרה 642884
שמיר 35 כהן טוויל רחל 642892
שמעון הצדיק 17 גרליץ פנינה 562520
שמעון הצדיק 17 ולס חיה 715383
שמעון הצדיק 17 שפירא שירה 562538
שמעון הצדיק 21 אלבז אורית 171868
שמעון הצדיק 21 גוטמן רחל 710871
שמעון רוקח 54 גפני פריידע 238923
שערי תורה 14 גרנג'ווד טובה 562033
שערי תורה 14 לוי טלי 562041
שערי תורה 6 חסן מזל עדנה 45252
תורה ועבודה 10 פרנק יוכבד 745000
תורה ועבודה 10 ריזל אפרת 745018
תורה ועבודה 2 פרוביין אסתר 564898
תורה ועבודה 2 רוזנצויג אסתר פרידה 564872
תורה ועבודה 2 -מנד קצבורג חנה 455535
תורה ועבודה 2 -מנד שיינר בלה 564880
תורה ועבודה 2 (בתוך ביה"ס) נאגר יהודית 566158
תחכמוני 30 גולדשטיין ברכה 554188
תחכמוני 30 סגל צפורה 554204
תחכמוני 30 – מנד צימרמן חיה שרה 554196
תכלת מרדכי 2 פרדמן חיה שרה 251868
תכלת מרדכי 4 געלב חיה 643007
תכלת מרדכי 4 דינר אהובה ליבא 563882
תכלת מרדכי 4 רייס צירל 563874
תלמודי 19 משי זהב יהודית 759654
תלמודי 20 לפאיר ליבה 559674
תלמודי 20 שורץ שרה 729806
תלתן 13 דינקל פועה 747907
תלתן 13 כהן הודיה 747899
תפארת ישראל 17 גולדברגר אסתר 186007
תפארת ישראל 22 זילברמן יפה 251850

בית שמש

אהבת שלום 9 רוב חנה חנצ' 760207
אור החיים 14 (גור) כהן אסתר הילה 545319
אור החיים 14 (גור) למברגר יהודית 545301
אלישע הנביא 17 סגל שרה רבקה 749564
בית ישראל 5 וובר שרה 225813
בן איש חי 25 וינריך פריידל 354050
בן איש חי 32 וינדלינג פסי 526392
בן איש חי 34 דרוק מרים 730432
בן קיסמא 21 ריזנר גולדה 748723
בן קיסמא 27 נוסבאום ברכה 320184
דולב 80 יורמן אסתר 423475
הרב מבריסק 18 וקסשטוק זלאטה מרים 321059
הרב צדקה 10 וינברג נחמה 339804
הרב צדקה 3 לוי רחל 319012
חיים הלוי 17 מישור נחמה 162370
יונה בן אמיתי 6 לינדן נועה 741447
יונה בן אמיתי 6 פוקסברומר שרה 741439
יונה בן אמיתי 6 ריבלין רייזל 730416
יחזקאל הנביא 5 קאפ נחמה 712307
מנחת יצחק 15 זק מרים 545236
מנחת יצחק 15 פלי רחל 545244
נחל קישון 19 אויסלנדר שרה 183806
נריה הנביא 13 הופמן מינדל 748988
נריה הנביא 15 זיידל גאולה מרים 760215
עובדיה הנביא 12 כהן רות 760538
צדקה 10 קנופף ביילה 712687
קישון 23 פינת סורק טורנהיים הינדה 545335
קישון 23 פינת סורק – מנד יודלביץ שרה רבקה 545350
קישון 23 פינת סורק – מנד רגוזניצקי ברוריה 545343
ריבל 37 – מבנה ברסקי חוה 193763
שפת אמת 28 לסקר מלכה 542399
שפת אמת 28 פיין רחל 553560