רשיונות למפעילות קייטנה בגן ובצהרון

גננת יקרה,

עלייך להוריד את רישיון הקייטנה ולתלות על דלת הגן

לתשומת ליבך, בכל רישיון מופיעים מספר גנים. הדגישי בזרחן את השורה בה מופיע כתובת הגן שלך.

להורדת הרישיון לחצ/י על שם הגן שלך מתוך הרשימה הבאה:

41384 | אבן דנאן 24 – כץ אברהם

167338 | אבן האזל 17 – ריינר צפורה

554212 | אבן האזל 17 – יעקבסון רבקה

554220 | אבן האזל 17 – פריינד אסתר

198200 | אבן ספיר 1 – פרידמן יוכבד רבקה

741223 | אבן ספיר 1 – שרייבמן ציריל

439927 | אגסי 56 – ברג צפורה

239020 | אדוניהו הכהן 24 – דייטש פריידי

34595 | אדמור מגור 4 – ליכטשיין עטא

130278 | אדמור מגור 4 – סטפנסקי הדסה

243584 | אדמור מרוזין 17 – גולדשטיין מרים

282590 | אדמור מרוזין 17 – נאה שרה

714949 | אחוזה פתח תקוה 4/1 – ווייס שרה

714691 | אחוזה פתח תקוה 4/2 – אפל ברכה

714980 | אחוזה פתח תקוה 4/3 – רולניק רחל גילה

715763 | אחוזה פתח תקוה 4/4 – קרביץ תרצה

711721 | אחימאיר 210 – דויטש מרים

554428 | אידלסון (ליד 345) – חינסקי שושנה

554436 | אידלסון (ליד 345) – הישריק יפה

130260 | אידלסון 30 – לונצר תהילה

566521 | אידלסון 30 – דרשן חנה

566539 | אידלסון 30 – פליטניק הניה אפרת

526632 | אידלסון 7 – כץ בלומה מלכה

742031 | אלגזי 5 – רפאלוביץ חנה הענא

554485 | אליעזרוב 5 – רוזנפלד פיגה

554493 | אליעזרוב 5 – ויזל חיה

564799 | אלעזר המכבי 7 – ואזנר חיה

564807 | אלעזר המכבי 7 – ברגמן נחמה

174912 | ארץ חפץ 4 – שכטר צפורה

711325 | ארץ חפץ 4 – שטינברג פעסיל

545202 | ארץ חפץ 7 – בוסקילה זלפה

564815 | ארץ חפץ 7 – כהן-לוין מיכל

564823 | ארץ חפץ 7 – פולק חיה

519462 | אשכולי 15 – שטרנברג אסתר

717074 | אשכולי 15 – דרשן יפה

521583 | אשכולי 22 – דגן דליה

710921 | אשכולי 22 – קליבנסקי עטרה

121517 | אשכולי אהרון 15 – ששון רות

359398 | אשכולי אהרון 15 – סגל רבקה

562561 | אשכולי אהרון 22 – אוחנה לאה

562579 | אשכולי אהרון 22 – במברגר חגית

342741 | אשר גולאק 404 – קליין תמר

358341 | בלבן 1 – מנדל לאה

342493 | בלבן 29 – רוזנטל לאה

373977 | בלבן 6 – קליין רחל

374017 | בלבן 8 – חשין פנינה

365361 | ברויאר 11 – מוזס שולמית

561068 | ברכת אברהם א – שנברגר דבורה

561076 | ברכת אברהם ב – בלוי מלכה

526640 | גבעת משה 1 – ארלנגר חיה

554501 | גבעת משה 1 – מנדל פרידה

748889 | גילה – טירהויז מירי

36657 | גרינברג 15 – רוטר הינדא

711275 | גרינברג 15 – יפה'ן רות

730044 | גרינברג 15 – בהרי"ר רות

562108 | דניאל 16 – שטרן חיה

562116 | דניאל 16 – מגידש אדל

358762  | דרוק 48 – קראסניאנסקי יהודית

559682 | הושע 22 – נוסבוים שרה

526434 | החומה השלישית 3 – שרטר מלכה

526475 | החומה השלישית 3 – וינבך חשא

526541 | החומה השלישית 3 – ברזובסקי לאה

455527 | החידא 4 – בריכטא שפרה

423426 | החשמונאים 4 – שמחה צירה

131821 | הטורים 30 – שארר חנה

471458 | הטורים 9 – טאויל יפית

471466 | הטורים 9 – ארנרייך עמליה

564567 | המג 43 – גפני פריידע

564575 | המג 43 – כהן חנה שמחה

34819 | המור 4 – איידלשטיין שרה

715706 | המור 4 – בכלר חיה

358481 | הפסגה 34 – רכטשפר שרי

424747 | הפסגה 34 – קרוק מלכה

424812 | הפסגה 34 ב – אבא-שאול יעל

319947 | הפסגה 43 – בורנשטיין צפורה

251819 | הפסגה 54 – אברמסקי ברוריה

516286 | הפסגה 58 – דניאל אביגיל

526400 | הפסגה 58 – זילברמן חיה

554444 | הקבלן 32 – גרינבאום נחמה

554451 | הקבלן 32 – פינס מרים

554469 | הקבלן 32 – קצבורג נחמה

554477 | הקבלן 32 – חורש הדסה

566141 | וייסברג 3 – גריינימן חנה

342840 | זכרון יעקב 3 – ברלינר פרל

422105 | חבד 43 – רוט אלעזר

130104 | חזון איש בתוך ביה"ס – שבתאי מרים דבורה

730135 | יהודה המכבי 16 – ישעיה הדס

174961 | יוחנן מזרחי 5 – תורג'מן שרית

176230 | יונה 23 – אנגל צפורה

456350 | ירמיהו 62 – יורמן בת שבע

112532 | ישא ברכה 17 – קלפהולץ צפורה

137679 | ישא ברכה 17 – פלרסהיים אורנה

554832 | מאור חיים 5 – קאופמן אהובה

554840 | מאור חיים 5 – בלוי לאה

748871 | מבוא הלוט 41 – סלמון דבורה

713370 | מוסיוף 15 – צוקרמן הדסה

554600 | מוצפי 4 – חובארה שרה

554618 | מוצפי 4 – קליין אפרת

741553 | מח"ל 22 – גינזברג חנה איידל

642447 | מיכלין 21 – קאהן חנה רחל

642454 | מיכלין 21 – קליין מיכל

759738 | מיכלין 23 – למברגר שרה

374033 | מיכלין 27 – טולידנו גאולה

374041 | מיכלין 27 – טייטלבוים תרצה

374108 | מיכלין 27 – שוקרון אודליה

554386 | מינץ 29 – בכלר מלכה

554394 | מינץ 29 – רודניצקי יוכבד

45112 | מינץ 31 – פלדמן רחל

42382 | מירסקי 10 – גואלמן צפורה

139774 | מירסקי 10 – זינגר הנדל

556001 | מירסקי 9 – צרור שרה

556019 | מירסקי 9 – כץ לאה

185959 | מנחת יצחק 12 – סלים מיכל

554261 | מענה שמחה 2 – בלוי צירל

554279 | מענה שמחה 2 – בלשניקוב יפה

756643 | משה זילברג 28 – זמיר לאה

558890 | משמרות הכהונה 1 – בן-ישר זהבה

558908 | משמרות הכהונה 1 – הייזלר אביגיל

38794 | משקלוב 19 – פויכטונגר עתיה

554402 | משקלוב 7 – סומר עדנה

554410 | משקלוב 7 – פישר פרל פנינה

374009 | נוה יעקב 34 – גרודקה שפרה

374132 | נוה יעקב 34 – שרשבסקי שרה

443309 | נוה יעקב 34 – טשזנר רחל

748863 | נוה יעקב 34 – דיעי מרים

36988 | נוף רמות 72 – אוסטרי שרה אסתר

160713 | נוף רמות 72 – שפר דבורה

643106 | נלסון גליק 7 – פרידמן חיה לאה

566497 | סדיגורא 25 – שורץ יוכבד א'

566505 | סדיגורא 25 – ברזל תמר

566513 | סדיגורא 25 – בן-שלום בריינה

226563 | סולם יעקב 1 – אמיניאן מיכל

284943 | סולם יעקב 2 – סטנגל הדסה

358333 | סולם יעקב 3 – הבלין נעמי

359539 | סולם יעקב 4 – יודלביץ נחמה

225631 | סולם יעקב 49 – וונדר נחמה

526582 | סולם יעקב 49 – ידלר רות

549147 | סולם יעקב 49 – רוזנטל הדסה

553578 | סולם יעקב 49 – קאסל אלישבע

562074 | סולם יעקב 70 – פרוסקין אסתר

562082 | סולם יעקב 70 – קרשינסקי בת שבע

562090 | סולם יעקב 70 – אימרגרין אסתר

712430 | סורוצקין 37 – כצמאן חנה אסתר

251793 | סורוצקין 45 – עהרנטרייא גיטל

759761 | עובדיה 14 – ידלר בת שבע

423632 | עוזיאל 101 – לוי סימה

526608 | עזרת תורה 43 – פייגר שרה

455980 | עליית הנוער 23 – פרייא ריזל

556100 | פדיה 110 – הירש הדסה

556118 | פדיה 110 – זילברמן רייזל

714907 | פדיה 110 – דייטש תהילה

566471 | פישל 16 – פודרביניק טילה

566489 | פישל 16 – יהודית נאגר

378307 | פנים מאירות 5 – טומבק אסתר

35337 | פנינה 2 – גורדון הינדי

730218 | פנינה 2 – פרידמן מלכה

741629 | פרדס 37 – שוב צפורה פיגה

713362 | פרדס 39 – פוגל אלישבע

526467 | פרדס 412 – קרשינסקי יעל

41772 | פרחי 9 – פריזנד חנה

185967 | פרי חדש 28 – זינגר לאה

373845 | פרי חדש 28 – פניאן רחל

367938 | פרנק 8 – ארלנגר נעמי

368639 | פרנק 8 – אזואלוס מרים

369611 | פרנק 8 – דבורקינד רחל

759670 | פתח תקוה 3 – קפלן חולדה

554329 | צפרירים 1 – אברמצ'יק יפה

554337 | צפרירים 1 – דויטש חיה

715342 | צפרירים 1 – בן-שם שרה

198275 | קאסוטו 8 – דינקל פועה

526616 | קהילות יעקב 22 – שרעבי רויטל

44990 | קצנלבוגן 25 – רז רחל

562546 | קרל נטר 42 – בלעדי יונה

562553 | קרל נטר 42 – לב נחמה

759662 | ראש פינה 4 (המג 26) – רוגוזינסקי רחל

730226 | ראש פינה 5 – קונינסקי לאה

130294 | ראש פינה 7 – שפירא חגית

542746 | ראש פינה 7 – ראטה אסתר

543660 | ראש פינה 7 – פלד פנינה

546788 | ראש פינה 7 – אינדיק חיה

744821 | ראשון לציון 12 – מסלתון שרה

744847 | ראשון לציון 12 – פריינד מאשה

526624 | רביבים 28 – קוט פנינה

40824 | רובין 35 – יעקובסון נעה

456590 | רובין 35 – דורלכר נעמי

554287 | רמות פולין גני הק – אהרנטרוי טובה

554295 | רמות פולין גני הק – בן-סניור יפעת

730234 | רמות פולין 51 – רוט אילה

178483 | רמות פולין 66 – קלימי רות

564625 | רקאנטי פ. בן זאב – שחור גיטל

564609 | רקנאטי פ. בן זאב – גרליץ לאה גיטל

564617 | רקנאטי פ. בן זאב – חנניה רבקה

358317 | רשי 61 – ברלין חוה

423434 | רשי 67 – לרר טובה

35329 | שאולזון 18 – הררי-רפול שפרה

138164 | שאולזון 18 – לוין תרצה

730259 | שבתאי הנגבי 1 – בלוי חיה ריבה

344895 | שדה חמד 23 – רפול שולמית

177055 | שירת הים 18 – שטרנפלד רבקה

322123 | שירת הים 7 – מנקובצקי רבקה

564856 | שירת הים 7 – פיין יראת

564864 | שירת הים 7 – חזן חנה מרים

526459 | שלום סיון 4 – רוזנר טובה

734079 | שמגר 10 – סטפנסקי שרה

759076 | שמגר 10 – לרפלד יוכבד

455634 | שמגר 6 – דרוק רבקה

473504 | שמגר 6 – פולק רבקה

741637 | שמגר 6 – ברוכמן ברכה

730036 | שמואל הנביא 104 – ובר מרים

564831 | שמואל הנביא 106 – ברגמן שרה אלישבע

564849 | שמואל הנביא 106 – מוראדי תהלה

174920 | שמואל הנביא 23 – קדוש מרים

445080 | שמואל הנביא 39 – בבל רונה

729798 | שמואל הנביא ע"י 6 – טויב שושנה

642884 | שמיר 35 – שטרן גולדה

642892 | שמיר 35 – ורנר שרה

562520 | שמעון הצדיק 17 – גרליץ פנינה

562538 | שמעון הצדיק 17 – שפירא שירה

715383 | שמעון הצדיק 17 – כהן טוויל רחל

171868 | שמעון הצדיק 21 – שוב טובה

710871 | שמעון הצדיק 21 – גוטמן רחל

238923 | שמעון רוקח 54 – שרבאני מיכל

562033 | שערי תורה 14 – גרנג'ווד טובה

562041 | שערי תורה 14 – לוי טלי

45252 | שערי תורה 6 – חסן מזל עדנה

643015 | תורה ועבודה 10 – פרנק יוכבד

745000 | תורה ועבודה 10 – ריזל אפרת

745018 | תורה ועבודה 10 – שפריי צבי

745026 | תורה ועבודה 10 – גרומן יחיאל

455535 | תורה ועבודה 2 – קאופמן חיה שרה

564872 | תורה ועבודה 2 – רוזנצויג אסתר פרידה

564880 | תורה ועבודה 2 – שיינר בלה

564898 | תורה ועבודה 2 – פרוביין אסתר

566158 | תורה ועבודה 2 – קצבורג חנה

554188 | תחכמוני 30 – גולדשטיין ברכה

554196 | תחכמוני 30 – צימרמן חיה שרה

554204 | תחכמוני 30 – סגל צפורה

251868 | תכלת מרדכי 2 – פרדמן חיה שרה

563874 | תכלת מרדכי 4 – רייס צירל

563882 | תכלת מרדכי 4 – דינר אהובה ליבא

643007 | תכלת מרדכי 4 – געלב חייקי

759647 | תלמודי 19 – גלויברמן פועה

759654 | תלמודי 19 – עליאס נחמה

559674 | תלמודי 20 – לפאיר ליבה

729806 | תלמודי 20 – שורץ שרה

747899 | תלתן 13 – כהן הודיה

747907 | תלתן 13 – ולס חיה

186007 | תפארת ישראל 17 – גולדברגר אסתר

251850 | תפארת ישראל 22 – זילברמן יפה

41780 | תפארת ישראל 3 – אולמן חנה