פותחים שנה תשע"ח – ימי הערכות | אוגוסט 2017

לקראת פתיחת שנת הלימודים תשע''ח יתקיימו כנסי הערכות למנהלות, גננות, משלימות, סייעות, מפעילות וסייעות צהרון בברכת הצלחה רבה ושנת לימודים מהנה ופוריה

לקראת פתיחת שנת הלימודים תשע"ח יתקיימו כנסי הערכות למנהלות, גננות, משלימות, סייעות, מפעילות וסייעות צהרון

בברכת הצלחה רבה ושנת לימודים מהנה ופוריה