פותחים גני אידיש ברמת בית-שמש ג’…!

ברוך ה’, זכינו לחגוג את טקס חנוכת הגנים החדשים שפתחנו השנה ברמת בית-שמש ג’, במענה לבקשתה ולצרכיה של קהילת דז’יקוב בעיר.

במהלך הטקס, קבע האדמו”ר מדז’יקוב שליט”א את המזוזה בפתח הגנים. תענוג לראות את המבנים היפהפיים והמושקעים – כמיטב המסורת של “רשת גני ילדים בית-יעקב” – ולדעת שאנחנו זוכים, בסייעתא דשמיא, לתת את המענה לכל פונה.

גני דז’יקוב מתנהלים בשפת האידיש, ומציעים חממה חינוכית מותאמת במיוחד לבנות הקהילה.

 

במעמד מרגש ורב הוד, בהשתתפות אדמו”ר מדזי’קוב ויזניץ שליט”א, התקיים מעמד חנוכת הבית וקביעת המזוזות בגני הילדים החדשים ‘בית יעקב – בית הינדא’ ברמת ג’ בעיר בית שמש, במענה לצרכי קהילות החסידים בעיר והביקוש לגני ילדים על טהרת הקודש בשפת היידיש. במעמד השתתפו מנכ”ל רשת גני ילדים ומעונות יום בית יעקב, הרב יצחק גולדקנופף, חבר המועצה והממונה על תיק החינוך בעיריית בית שמש הרב ישעיהו ארנרייך, אישי ציבור ואנשי חינוך.

גני הילדים החדשים, הקרויים על שם הרבנית הצדקנית מדז’יקוב ויזניץ מרת הינדא ע”ה בת מרן אדמו”ר ה’אמרי חיים’ מוויזניץ זיע”א, ישכנו במבנה מושקע שהוקם בהתאם לסטנדרטים הגבוהים ביותר, בסיוע משרד החינוך ועיריית בית שמש, ויציעו חממה חינוכית מותאמת במיוחד לבנות המשפחות דוברות-האידיש שבשכונה ההולכת ומתפתחת.

לאחר קביעת המזוזות, התקיים במבנה החדש מעמד ‘לחיים טיש’ בראשות אדמו”ר שליט”א מדז’יקוב ויזניץ, ששיבח את העושים והמעשים במלאכת הקודש של הקמת גני הילדים על טהרת הקודש לרווחת קהילות החסידים בשכונה. במרכז המעמד, העניק האדמו”ר שליט”א גביע כסף מהודר למנכ”ל רשת הגנים הרב גולדקנופף, בהוקרה על המאמצים שהשקיע מעל ומעבר ליכולת על מנת להעמיד את המבנה על תילו.

הרב גולדקנופף אמר בנאומו במעמד כי הקמת גני הילדים ‘בית יעקב – בית הינדא’ שנועדה לתת מענה לצרכים הגדלים של הציבור החסידי בשכונה, מהווה נקודת זינוק לתנופת בניה של מבני חינוך עבור הציבור ההולך וגדל ברמת בית שמש ג’. הרב גולדקנופף הודה בדבריו לממונה על מחלקת החינוך חבר המועצה הרב ישעיהו ארנרייך שעמד לעזר ולקח חלק מרכזי בקידום הפרויקט, וכן לעיריית בית שמש ולעומד בראשה הרב משה אבוטבול ולמשרד החינוך על חלקם בהקמת גני הילדים שיהוו בשורה חינוכית משמחת לקהילה החסידית ברמת בית שמש ג’.