אירוע ייחודי לאמהות בגני אנגלית

אירוע ייחודי, איכותי ומנגיש את ההפעלה האדירה של גני אנגלית במסגרת רשת גני ילדים בית יעקב – טופ שבטופ