הצטרפו למשפחתונים שלנו – רישום

מועדי הרישום:

הרישום למשפחתון מתבצע בכל שנה מחדש, עבור שנת הלימודים הבאה, במועדים הנקבעים ומתפרסמים על ידי משרד הכלכלה.
ניתן להירשם למשפחתון גם באמצע שנת הלימודים. ההרשמה תיעשה במשרדי “פמילי” בשעות קבלת קהל ועל בסיס מקום פנוי בלבד.

 

במה יש להצטייד לצורך הרישום:

צילום תעודת זהות כולל הספח בו רשומים הילדים.
כרטיס אשראי / דמי רישום* בסך 208 ש”ח (הסכום כולל דמי ביטוח בסך 75 ₪).

*דמי הרישום לא יוחזרו במקרה של ביטול רישום מצד ההורה מכל סיבה שהיא.

 

תיאור הליך הרישום:

  1. הגשת טפסים: על ההורים למלא טופס רישום הכולל פרטי הילד ופרטי ההורים. כמו כן, בטופס הרישום יש לציין שלושה משפחתונים אופציונאליים מההיצע הקיים.
  2. ועדת שיבוץ: עם סיום תקופת הרישום, מתקיימת ועדת שיבוץ, לאחריה נשלחת להורים הודעת שיבוץ ואישור קבלה למשפחתון ספציפי. אישור הקבלה מהווה תנאי בסיסי להגשת מסמכי הדרגה למשרד הכלכלה.
  3. הליך קבלת הדרגה על כל שלביו: הגשת מסמכים, קביעת דרגה ובירור הדרגה הוא מול משרד הכלכלה.