סדר יום ותכניות חינוכיות

סדר יום:

במשפחתוני "פמילי" סדר היום החינוכי מבוסס על ההשקפה החינוכית בגיל הרך, המאמינה כי קביעות ועקביות יוצרים אצל הילד יכולת התפתחות רגשית וקוגנטיבית מיטבית. סדר היום במשפחתון מזמן לילד הזדמנויות לאינטראקציות עם ילדים אחרים והוא נהנה לפעול באופן מגוון המפתח את יכולותיו השונות.

סביבה חינוכית:

לארגון הסביבה משמעות חינוכית רחבה ביותר, שכן הסביבה הפיזית נבנית לצורך תפקודם והתפתחותם התקינה של הילדים במרחב. ב"פמילי" רואים בארגון הסביבה החינוכית במסגרות ביתיות נושא בעל חשיבות הדורש מודעות, ידע, חשיבה, תכנון והפעלה.

בכל משפחתון, לפחות שני מרכזי פעילות, כגון: פינה רכה, פינת הספר, פינת בובות, פינת מטבח וכדו'.

תוכניות פדגוגיות תומכות מטרות התפתחותיות חיוניות לגיל הרך מלוות כל שעת פעילות ואפילו את זמני הארוחות, כך שכל רגע מנוצל להקניית כלים ומיומנויות.