הצטרפו למעונות היום שלנו – רישום

אנו מברכים אתכם על הבחירה הנכונה להיות חלק ממשפחת “בית יעקב” ולהעניק לילדיכם מעון שהוא בית!

הרישום למעון הוא שלבי, ורק בסיום כל שלושת השלבים יהיה ילדיכם רשום.

חשוב! אין הרישום מהווה אסמכתא לקבלת ילדיכם למעון. רק עם קבלת כרטיס כניסה תוכלו לראות את תהליך הרישום כסופי.

The steps

 

1 // רישום פנימי במעון

בהתאם למועד הרישום שמתפרסם ע”י משרד הכלכלה, מתחיל מועד הרישום במעון (רישום פנימי).

הימים הראשונים – מיועדים לילדים ממשיכים ולאחיהם והימים שלאחר מכן – לכלל הילדים.

אצל המנהלת תדרשו למלא שאלון רישום. את הטפסים יש להגיש למנהלת המעון בלבד, טפסים המתקבלים במשרד – רישומו יבוטל!

כמו”כ, תקבלו פרוספקט ובו כל המידע החיוני העדכני לשנת הלימודים הנוכחית.
להורדת הפרוספקט לחצ/י כאן
להורדת טפסים לרישום פנימי במעון לחצ/י כאן
להורדת רשימת טפסים להשלמת הרישום לחצ/י כאן

 

2 // וועדת קבלה למעון

מעונות היום קבלו אישור תפוסה מוגבל.
אם בתקופת הרישום יעלה מספר הילדים הנרשמים על מספר התפוסה המאושרת, יופנו כל טפסי הרישום ונתוני ההכנסות של ההורים למשרד הכלכלה לצורך החלטת ועדת קבלה על קליט הילדים לשנת הלימודים הבאה.
קראו עוד בנושא ועדות קבלה

 

3 // אישור קבלה למעון

עם סיום תקופת הרישום ובהתאם להחלטות והנחיות משרד הכלכלה, תוזמנו לקבל אישור קבלה למעון או תקבלו הודעה על דחיית הרישום.

אישור הקבלה מהווה מסמך בסיס עבור הרישום במשרד הכלכלה.

 

4 // רישום במשרד הכלכלה

כשאישור הקבלה בידיכם, עליכם לפנות לרישום במשרד הכלכלה לצורך קביעת דרגת סבסוד שכר הלימוד הניתן ע”י המדינה.

את המסמכים הרלוונטיים  ניתן לסרוק ולשלוח דרך מוקד הרישום המקוון של משרד הכלכלה.

לרישום באתר משרד הכלכלה לחצ/י כאן

 

5 // ברוך הבא

עם סיום הרישום במשרד הכלכלה, פנו אל מנהלת המעון עם הוכחת דרגה או הוכחת רישום (מספר התיק האישי שלכם במוקד).

המנהלת תעביר למשרדינו את הטפסים במלואם, פרטיכם יוזנו במערכת ותקבלו לביתכם כרטיס כניסה המאשר את קבלת ילדיכם למעון.

ברוכים הבאים!