הצטרפו למעונות היום שלנו – רישום

אנו מברכים אתכם על הבחירה הנכונה להיות חלק ממשפחת “בית יעקב” ולהעניק לילדיכם מעון שהוא בית!

על פי הנחית משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים הרישום מתבצע במעון אצל מנהלת המעון.

חשוב! אין הרישום מהווה אסמכתא לקבלת ילדיכם למעון. רק עם קבלת ”טופס אישור קבלה למעון” חתום על ידי מנהלת המעון תוכלו לראות את תהליך הרישום כסופי.

 

1 // רישום במעון

אצל המנהלת תדרשו למלא שאלון רישום. ולפעול לפי הנחיות הליך הרישום המופיע בפרוספקט המצ”ב

להורדת הפרוספקט לחצ/י כאן

להלן מועדי הרישום לתש”פ:

2 // וועדת קבלה למעון

במעונות בהם מספר הנרשמים גבוה מהתפוסה המאושרת, תתקיים ועדת קבלה בהתאם לנוהל ועדות קבלה כפי שיתפרסם באתר משרד הכלכלה.

 

3 // אישור קבלה למעון

אישור כניסה למעון יתקבל ממנהלות המעון בהתאם להחלטות והנחיות משרד הכלכלה.

אישור הקבלה מהווה מסמך בסיס עבור הרישום במשרד הכלכלה.

 

4 // רישום במשרד הכלכלה

כשאישור הקבלה בידיכם, עליכם לפנות לרישום במשרד הכלכלה לצורך קביעת דרגת סבסוד שכר הלימוד הניתן ע”י המדינה.

את התצהירים הרלוונטיים ניתן לסרוק ולשלוח דרך מוקד הרישום המקוון של משרד הכלכלה.

לרישום באתר משרד הכלכלה לחצ/י כאן

 

5 // ברוך הבא

עם סיום הרישום במשרד הכלכלה, מחלקת גביה תקבל עדכון ממשרד הכלכלה על גובה הדרגה שקיבלתם, ובהתאם לכך יגבה שכר הלימוד.

ברוכים הבאים!