הצטרפו למעונות היום שלנו – רישום

הרישום למעון מתבצע בכל שנה מחדש, על כן ילדים שרשומים השנה למעון מחויבים לבצע רישום עבור שנת הלימודים הבאה,

במועדים הנקבעים ומתפרסמים על ידי משרד העבודה והרווחה.

אופן הרישום לשנת תשפ"ג

לפי הנחית משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים, הרישום מתבצע למעונות היום המוכרים ישירות באגף למעונות יום, באופן מקוון.

הרישום יתבצע בין התאריכים:
יום רביעי, א' באדר א' תשפ"ב, 02.02.2022  ועד יום חמישי, כ"ג באדר א' תשפ"ב, 24.02.2022.

 

1 // רישום באתר משרד העבודה והרווחה

הרישום למעונות היום המוכרים מתבצע ישירות באגף למעונות יום, לרישום לחצו כאן

 

2 // וועדת קבלה למעון

במעונות בהם מספר הנרשמים גבוה מהתפוסה המאושרת, תתקיים ועדת קבלה בהתאם לנוהל ועדות קבלה כפי שיתפרסם באתר משרד הכלכלה.

ההורים יקבלו על כך עדכון ממשרד העבודה והרווחה ויצטרכו לפעול לפי הנוהל של ועדות קבלה.

 

3 // קבלת אישור רישום והפניה למנהלת המעון

הורים לילדים שהרשמתם למעון אושרה ממשרד העבודה והרווחה, יופנו להמשך התהליך אצל מנהלת המעון.

 

4 // השלמת רישום אצל מנהלת המעון

על ההורים  ליצור קשר עם מנהלת המעון להמשך רישום ,

יש להצטייד :

  1. צילום ת.ז. עם ספח פתוח.
  2. ילדי רווחה יש להמציא אישור מלשכת הרווחה.
  3. כרטיס אשראי לצורך תשלום דמי רישום בסך 133 ₪.
  4. אמצעי תשלום לגביית שכ"ל – כרטיס אשראי או הו"ק – הורים המעוניינים שתשלום שכ"ל ירד בהו"ק ולא באשראי, עליהם להראות שפתחו הרשאה לקוד מוסד 1538.
  5. שתי המחאות עבור ועד הורים.

 

5 // הגשת בקשה להשתתפות המדינה בשכר לימוד

מבחני התמיכה להשתתפות המדינה בעלות שכר לימוד במעון לשנה"ל תשפ"ב לרבות טפסים,

תצהירים והצהרות הנדרשים לשנת הלימודים תשפ"ג יתפרסמו במועד מאוחר יותר.

הודעה על כך תתפרסם בנפרד. למידע לחצו כאן

 

6 // ברוכים הבאים!

מחלקת גביה תקבל עדכון ממשרד העבודה והרווחה על גובה הדרגה שקיבלתם, ובהתאם לכך יגבה שכר הלימוד.

פרטים נוספים בנושא רישום למעונות היום, גילאי הרישום ועוד, ניתן לעיין בדף המידע לקראת הרישום למעונות היום המוכרים