תשלומים ושכר לימוד

השתתפות כספית של ההורים באשכולות 1-3 בגני הילדים תעמוד על סך 50 ש”ח לחודש. סה”כ 500 ש”ח לשנה.

עפ”י נוהל משרד החינוך, בערים בהם הדירוג הסוציו אקונומי הינו גבוה יותר, העלות גבוה יותר: בערד 300 שח לחודש, באשדוד 350 שח לחודש, ובחיפה 450 שח לחודש.

העלות בבתי ספר בהתאם לקריטריונים של המוסד בהתאם לאשכולות השונים.

לידיעתכם המשרד נערך להפעלת התוכנית כבר מיום פתיחת שנת הלימודים, אך הדבר תלוי במספר הנרשמים לתוכנית בכל מוסד.  בעת הרישום תידרשו לפרטים הבאים: פרטי המוסד, מספר זהות של הילד ופרטי כרטיס אשראי, לא ניתן להירשם ללא נתונים אלו.

רישום במהלך שנת הלימודים יעשה אף הוא באמצעות המערכת הטלפונית. שכר הלימוד יגבה באופן יחסי לחודשי ההשתתפות. לרישום לחצ/י כאן