תשלומים ושכר לימוד

צהרונים מחוץ לירושלים

השתתפות ההורים בצהרון הינה סמלית ביותר, סך הכל 400 ₪ לשנת הלימודים כולה. התשלום מתבצע כחלק מתהליך הרישום הטלפוני באמצעות כרטיס אשראי בלבד, בפריסה של עד 10 תשלומים שווים.

רישום במהלך שנת הלימודים יעשה אף הוא באמצעות המערכת הטלפונית. שכר הלימוד יגבה באופן יחסי לחודשי ההשתתפות. לרישום לחצ/י כאן

 

צהרונים בירושלים

צהרוני ציל"ה:

שכר הלימוד עבור השתתפות בצהרוני ציל"ה עומד כיום על 400 ₪ לחודש. הסכום מתעדכן מידי שנה.
קיימת אפשרות סבסוד מטעם עיריית ירושלים.
להנחיות על אופן הגשת הבקשה לסבסוד
לחצ/י כאן

את המסמכים הנדרשים לצורך קביעת דרגה יש לשלוח למחלקת גביה בדוא"ל: miriw@ganimm.co.il או בפקס: 02-6368704.
להורדת המסמכים הנדרשים:
תצהיר הורה לומד לחצ/י כאן
לאישור מעסיק שכירים לחצ/י כאן

לתשומת לב!! בחינת זכאות לסבסוד הצהרון נעשית עד חודשיים מיום כניסת הילד לצהרון. לאחר מועד זה, הבקשה לא תידון.

צהרוני משרד הכלכלה:

שכר הלימוד עבור השתתפות בצהרוני משרד הכלכלה עומד כיום על 750 ₪ לחודש. הסכום מתעדכן מידי שנה.
קיימת אפשרות סבסוד על ידי משרד הכלכלה. להנחיות על אופן הגשת הבקשה לסבסוד ומועדי ההגשה לחצ/י כאן לתשומת לב, לצורך הגשת הבקשה יש להצטייד בנספח 6 ואישור קבלה לצהרון אותם ניתן לקבל אצל מפעילת הצהרון.