הצטרפו לצהרונים שלנו – רישום

מועדי הרישום

במהלך החודשים יולי אוגוסט מתפרסמים תאריכי “מבצע רישום”. בתקופת רישום זו, ניתן להירשם בקלות וללא טרחה מיותרת באמצעות המערכת הטלפונית הממוחשבת בטלפון: 077-5713158 או בקישור: zila.co.il
רישום לאחר “מבצע הרישום” הינו על בסיס מקום פנוי בלבד!

למידע נוסף:

ירושלים

בית שמש

אשדוד

בני ברק

במה יש להצטייד לצורך הרישום?

מס’ סמל משה”ח של המוסד – ניתן לקבל מבעלות המוסד בו לומד הילד
מס’ זהות של הילד
כרטיס אשראי להסדר שכר לימוד

הודעת שיבוץ

הודעות שיבוץ נשלחות על ידי מפעיל הצהרון.