מצבת צהרונים

לחיפוש לפי עיר בחר כאן את העיר הרצויה ולחץ על "סנן"

לחיפוש לפי מילות מפתח שונות או לפי מספר גן (מלבד שם העיר), הקלד כאן את מילת המפתח ולחץ על "חפש"

מס' צהרון

שם מוסד

סוג צהרון

כתובת

שם ישוב

טלפון בצהרון

מפעילה

רכז/ת

8848

עטרת חיה

חינוך רגיל

אלעד

קבלו הדס

שוורץ משה

8687

כתב סופר ערלוי מכינה

חינוך רגיל

אלעד

קאהן יואל

שוורץ משה

8690

כתב סופר ערלוי

חינוך רגיל

אלעד

ויזל רחל

שוורץ משה

8031

בית אברהם סלונית 2

חינוך רגיל

אלעד

רוב משה

שוורץ משה

8684

בית אברהם סלונית 1

חינוך רגיל

אלעד

שלומוביץ חיים מאיר

שוורץ משה

8691

סביון

חינוך רגיל

אלעד

נחום יפית

שוורץ משה

8692

סתונית

חינוך רגיל

אלעד

גת רחל

שוורץ משה

8694

ארז חטצ

חינוך רגיל

אלעד

אהרון אפרת

שוורץ משה

8801

אורן בנות

חינוך רגיל

אלעד

מדמון נירית

שוורץ משה

8836

נצרים

חינוך מיוחד

אלעד

גרמה מרסל

שוורץ משה

8803

חצב

חינוך רגיל

אלעד

בטיש אורנה ברכה

שוורץ משה

8807

שיטה חטצ

חינוך רגיל

אלעד

אדמון עטרה

שוורץ משה

8829

הרשב

חינוך רגיל

אלעד

ברזסקי רבקה

שוורץ משה

8809

אגוז

חינוך רגיל

אלעד

גרמה תשועה

שוורץ משה