תשלומים ושכר לימוד

בעקבות חוק חינוך חובה החל על גילאי הגן, לא נגבה שכר לימוד כלל. תשלומים אחרים הנגבים הם:

 

ביטוח תלמידים

ביטוח חובה המעוגן בחוק. גובה הביטוח וכל תנאיו נקבעים על ידי משרד החינוך ומתעדכנים מידי שנה.
גביית דמי הביטוח מתבצעים על ידי הרשות או באמצעות הגננת:
בערים ירושלים וטלז – סטון – באמצעות הרשות.
בערים בני ברק, בית שמש, ביתר ומודיעין עילית – באמצעות הגננת עם תחילת שנת הלימודים.

 

דמי שכלול

דמי שכלול המותרים לגביה על פי חוק משולמים ישירות לגננת בגן.

 

דמי השתתפות בקייטנות

"גני ילדים בית יעקב" באה לקראת ההורים בימי חופשה וערבי חגים ומקיימת קייטנות חווייתיות במחירים אטרקטיביים.
להרשמה טלפונית ניתן לפנות לטל' 079-9100535
למידע נוסף ומענה אנושי ניתן לפנות לטל' 02-6368708 או דרך הגננת.