מצבת גני ילדים

לחיפוש לפי עיר בחר כאן את העיר הרצויה ולחץ על "סנן"

לחיפוש לפי מילות מפתח שונות או לפי מספר גן (מלבד שם העיר), הקלד כאן את מילת המפתח ולחץ על "חפש"

מס' גן

שכבת גיל

שפה

סווג

עיר

שכונה

כתובת

טלפון

גננת

מפקחת חינוכית

1755

4

עברית

בנות

בית שמש

הרב מבריסק 18

זלאטה מרים וקסטשוק

אילה שטוב

1756

5

עברית

בנות

בית שמש

הרב צדקה יהודה 10

נחמה וינברג

אילה שטוב

1766

5

עברית

בנות

בית שמש

שפת אמת 28

מלכה לסקר

אילה שטוב

1767

3

עברית

בנות

בית שמש

שפת אמת 28

רחל פיין

אילה שטוב

1777

4

עברית

בנות

בית שמש

בית שמש

הנביא עובדיה 12

כהן רות

אילה שטוב

1742

5

עברית

בנות

בית שמש

החרדית

מנחת יצחק 15

צפורה גבריאלוב

אילה שטוב

1736

5

עברית

בנות

בית שמש

הקריה החרדית

בן קיסמא 21

ריזנר גולדה

אילה שטוב

1757

3

עברית

בנות

בית שמש

חפציבה

בן איש חי 25

פריידל וינריך

אילה שטוב

1761

4

עברית

בנות

בית שמש

חפציבה

בן איש חי 32

פסי וינדלינג

אילה שטוב

1763

4

עברית

בנות

בית שמש

חפציבה

הרב צדקה יהודה 10

ביילה קנופף

אילה שטוב

1731

3

עברית

בנות

בית שמש

רמה א'

נחל קישון 19

שרה אויסלנדר

אילה שטוב

1743

4

עברית

בנות

בית שמש

רמה א'

שדרות נחל הקישון 23

ברוריה רגוזניצקי

אילה שטוב

1744

4

עברית

בנות

בית שמש

רמה א'

שדרות נחל הקישון 23

צירל ויספיש

אילה שטוב

1758

4-5

עברית

בנות

בית שמש

רמה א'

נחל דולב 80

אסתר יורמן

אילה שטוב