מצבת גני ילדים

לחיפוש לפי עיר בחר כאן את העיר הרצויה ולחץ על "סנן"

לחיפוש לפי מילות מפתח שונות או לפי מספר גן (מלבד שם העיר), הקלד כאן את מילת המפתח ולחץ על "חפש"

מס' גן

שכבת גיל

שפה

סווג

עיר

שכונה

כתובת

טלפון

גננת

מפקחת חינוכית

1752

5

עברית

בנות

בית שמש

בן איש חי 34

מרים דרוק

אילה שטוב

1753

3

עברית

בנים

בית שמש

בן קיסמא 27

ברכה נוסבאום

טובה רוטה

1754

3

עברית

בנות

בית שמש

הרב צדקה 3

רחל לוי

טובה רוטה

1755

4

עברית

בנות

בית שמש

הרב מבריסק 18

זלאטה מרים וקסטשוק

טובה רוטה

1756

5

עברית

בנות

בית שמש

הרב צדקה 10

נחמה וינברג

טובה רוטה

1760

3

עברית

בנות

בית שמש

נחל ערוגות 11

נחמה קאפ

טובה רוטה

1766

5

עברית

בנות

בית שמש

שפת אמת 28

מלכה לסקר

טובה רוטה

1767

3

עברית

בנות

בית שמש

שפת אמת 28

רחל פיין

טובה רוטה

1757

4

עברית

בנות

בית שמש

חפציבה

בן איש חי 25

פסי וינדלינג

טובה רוטה

1761

3

עברית

בנות

בית שמש

חפציבה

בן איש חי 32

פנינה אדלר

טובה רוטה

1763

4

עברית

בנות

בית שמש

חפציבה

צדקה 10

ביילה קנופף

טובה רוטה

1731

3

עברית

בנות

בית שמש

רמה א'

נחל קישון 19

שרה אויסלנדר

אילה שטוב

1743

4

עברית

בנות

בית שמש

רמה א'

קישון 23

ברוריה רגוזניצקי

רות רוט

1744

4

עברית

בנות

בית שמש

רמה א'

קישון 23

צירל ויספיש

רות רוט