מצבת גני ילדים

לחיפוש לפי עיר בחר כאן את העיר הרצויה ולחץ על "סנן"

לחיפוש לפי מילות מפתח שונות או לפי מספר גן (מלבד שם העיר), הקלד כאן את מילת המפתח ולחץ על "חפש"

מס' גן

שכבת גיל

שפה

סווג

עיר

שכונה

כתובת

טלפון

גננת

מפקחת חינוכית

1990

קדם חובה

עברית

בנות

אשדוד

חטיבת הנגב 30

דייטש ברכה

רוט רות

1760

קדם חובה

עברית

בנות

בית שמש

ערוגות 11

קאפ נחמה

שטוב איילה

1764

חובה

עברית

בנות

בית שמש

יחזקאל הנביא 5

דרוק מירי

שטוב איילה

1702

חובה

עברית

בנות

בית שמש

הקריה החדרית

מנחת יצחק 15

פלאי רחל

שטוב איילה

1701

קדם חובה

עברית

בנות

בית שמש

הקריה החרדית

מנחת יצחק 15

ז'ק מרים

שטוב איילה

1704

קדם חובה

עברית

בנות

בית שמש

הקריה החרדית

אור שמח 11

פיין רחל

שטוב איילה

1705

קדם חובה

עברית

בנים

בית שמש

הקריה החרדית

בית ישראל 5

וובר שרה

שטוב איילה

1706

חובה

עברית

בנות

בית שמש

הקריה החרדית

אור שמח 11

לסקר מלכי

שטוב איילה

1729

קדם חובה

עברית

בנות

בית שמש

הקריה החרדית

אור החיים 14

למברגר יהודית

שטוב איילה

1730

קדם חובה

עברית

בנות

בית שמש

הקריה החרדית

אור החיים 14

כהן אסתי

שטוב איילה

1742

חובה

עברית

בנות

בית שמש

הקריה החרדית

מנחת יצחק 15

גבריאלוב פייגי

שטוב איילה

1747

קדם חובה

עברית

בנות

בית שמש

הקריה החרדית

בן קיסמא 3

רייזנר גולדי

שטוב איילה

1753

קדם חובה

עברית

בנים

בית שמש

הקריה החרדית

בן קיסמא 27

נוסבוים ברכי

שטוב איילה

1755

קדם חובה

עברית

בנות

בית שמש

הקריה החרדית

הרב מבריסק 18

ויספיש צירה

שטוב איילה