הצוות שלנו

בגני בית יעקב, צוות מקצועי חם ומסור שבראש מעייניו להעניק חינוך טהור ולהחדיר יראת שמים ואהבת ישראל.

הצוות הקבוע בכל גן כולל גננת בעלת הכשרה לחינוך בגיל הרך וסייעת, העובדות חמישה ימים בשבוע, ביום החופשי, ממלאה את מקומן גננת / סייעת משלימה. בגנים לגילאים הצעירים (3-4) בהם מעל 30 ילדים, משובצת סייעת נוספת. כדי להעניק לילדי הגנים הרגשת בטחון ויציבות, חלק מצוות הגן הקבוע נשאר אף לשעות הצהרון.

בגנים בהם משובצים ילדים שעברו ועדת שילוב, משובצת גננת שיח בוגרת מסלול חינוך מיוחד והוראה מתקנת, הבונה את התוכנית האישית של הילד/ה עם צוות הגן.

את גני החובה מלווה פסיכולוגית מטעם השפ"ח, בעיקר למקרים של השארות שנה נוספת בגן חובה אך גם למקרים ספציפיים נוספים.

את תוכניות ההעשרה בגנים מפעיל צוות מקצועי ומנוסה בתחומים: ריתמיקה, ג'ימבורי, הפעלה בבעלי חיים, שעת סיפור ועוד…

על עבודת צוות מתוך שיתוף פעולה והרמוניה, מופקדות מפקחות אזוריות לגננות ולסייעות, שתפקידן להנחות ולהדריך בבניית תוכניות הלימודים בהתאם לדרישות משרד החינוך, לסייע בחלוקת תפקידים בין צוות הגן, לפתור קונפליקטים ולסייע בהתמודדות מול הורים.

כחובה שהיא זכות, על צוות הגנים להשתתף במערך ההשתלמויות השנתי שבונה הנהלת "בית יעקב", בו הן מקבלות כלים חדשים לכתיבת והעברת תוכנית הלימודים, התמודדות בגן וניהולו, כלי אבחון עדכניים ועוד…